NOWA APLIKACJA EASYSOLAR PREMIUM
jest już dostępna online

* Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome
Pisali o nas:
21 Kwiecień, 2016, 12:00 pm

Wciąż pełno niejasności - polskie prawo vs. polska rzeczywistość

Ministerstwo Energii

Wciąż pełno niejasności - polskie prawo vs. polska rzeczywistość

Niestety, czarny scenariusz dla osób prowadzących działalność gospodarczą i chcących zostać prosumentami spełnił się. Jak poinformował Urząd Regulacji Energetyki prosumentem nie mogą zostać osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą. polskie prawo

Stanowisko Urzędu Regulacji Energetyki

Zdaniem URE zgodnie z nową ustawą o OZE w ust. 1 art. 4 w której czytamy definicję prosumenta: „wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji będący osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej regulowanej ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, który wytwarza energię elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby, może sprzedać niewykorzystaną energię elektryczną wytworzoną przez niego w mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej", a w ust.2 tegoż artykułu przeczytać możemy dodatkowo: „wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w ust. 1, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”.

Prowadzisz działalność gospodarczą? Nie zostaniesz prosumentem!

Okazuje się, że prowadząc działalność gospodarczą nawet w innej branży, czy innym miejscu niż planowana mikroinstalacja, osoba fizyczna nie będzie mogła korzystać z udogodnień przewidzianych dla prosumentów.

Co gorsza, informację tę potwierdziło URE. Jakie udogodnienia ominą osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą? Przede wszystkim osoby takie nie mogą liczyć na zakup nadmiarowej energii elektrycznej przez operatora sieci.

Jak poinformował Departament Strategii i Komunikacji Społecznej URE: "Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca) powinna być uważana za taki podmiot w rozumieniu ustawy OZE również, gdy charakter tej działalności gospodarczej pozostaje bez związku z energetyką. W związku z tym przedsiębiorca, który rozdzielił oba miejsca (tj. miejsce prowadzenia działalności gosp. i miejsce położenia mikroinstalacji), nie będzie uważany z tego powodu za osobę fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej, o której mowa w art. 4 ust. ustawy OZE".

Prowadzisz działalność gospodarczą? Nie zostaniesz prosumentem! Ale czy na pewno? polskie prawo

Aby przekonać się, czy na pewno nie można korzystać z udogodnień przewidzianych dla prosumentów jeżeli prowadzi się działalność gospodarczą skontaktowaliśmy się z pracownikiem firmy EasySolar, która działa w branży fotowoltaicznej.

Jak udało się ustalić redakcji portalu panele-fotowoltaiczne.pl w rozmowie z pracownikiem firmy EasySolar: znane są przypadki osób fizycznych, które korzystają z udogodnień przewidzianych dla prosumentów, a jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą.

Na potwierdzenie swoich słów pracownik EasySolar przesłał redakcji fragment umowy między osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą a ENEA S.A.

Bez tytułu

Co warte podkreślenia, Enea w odpowiedzi na zmianę terminu wejścia w życie rozdziału 4 Ustawy o OZE przygotowała regulacje odpowiadające przepisom wprowadzonym przez nowelizację, które dotyczyć będą okresu przejściowego (do końca I półrocza 2016 r.)

A dodatkowo:

Powyższe fragmenty umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z OZE pomiędzy osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a operatorem wyraźnie pokazują, że takowa sytuacja jest możliwa. Tylko dlaczego URE temu zaprzecza?

Co jeśli nie uda się podpisać umowy z operatorem?

Nie ma takiej sytuacji, z której Polak nie potrafiłby wybrnąć. Prowadzenie działalności gospodarczej staje sie coraz bardziej powszechne. Co zrobić, gdy znajdziemy się w tak trudnej pozycji? Wystarczy "przepisać licznik" na kogoś, kto działalności nie prowadzi i problem będzie doraźnie rozwiązany. polskie prawo

inż. PS

Zainteresowany fotowoltaiką? Sprawdź naszą ofertę:

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas
Wyślij
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy. Niestety, przy wysyłaniu wiadomości wystąpił problem. Spróbuj później.
Zadzwoń do nas
+48 570 620 200
Odwiedź nas
ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań
EasySolar Investment

Jesteś zainteresowany inwestycją w farmę
fotowoltaiczną lub dachową instalacją
na Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami

WYPEŁNIJ FORMULARZ, NASZ EKSPERT SKONTAKTUJE SIĘ Z TOBĄ

OTRZYMAJ DEMO PO KRÓTKIEJ PREZENTACJI ONLINE

25-minutowa prezentacja online z naszym ekspertem pozwoli Ci zaoszczędzić ponad 2 godziny na każdym projekcie oraz przygotowanej ofercie dla klienta.

Po prezentacji otrzymasz wersję demo na 24 h do testowania.

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Skontaktuj się z nami

Wyślij
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy.Niestety, przy wysyłaniu wiadomości wystąpił problem. Spróbuj później.