NOWA APLIKACJA EASYSOLAR PREMIUM
jest już dostępna online

* Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome
Pisali o nas:
15 Październik, 2015, 2:10 pm

Taryfy gwarantowane tylko za nadwyżki energii?

taryfy gwarantowane

fot. Lukas Plewnia, flickr.com

Ministerstwo Gospodarki potwierdziło bardzo niekorzystną dla przyszłych prosumentów informację dotyczącą taryf FIT. Inwestorzy, którzy od przyszłego roku rozpoczną produkcję energii elektrycznej w mikroinstalacjach OZE o mocy do 10 kW będą rozliczani w mniej korzystnym systemie niż pierwotnie oczekiwano. Zgodnie z zakładaną przez wszystkich interpretacją ustawy, taryfy gwarantowane miałyby przysługiwać za każdą wyprowadzoną do sieci kilowatogodzinę. Jak donosi portal gramwzielone z informacji uzyskanych od ministerstwa gospodarki wynika, że cena gwarantowana przysługiwała będzie jedynie za wyprowadzoną nadwyżkę energii. Nadprodukcja energii zostanie określona na podstawie półrocznego bilansu energii energii sprzedanej i energii kupionej z sieci.

Treść ustawy

Poniżej przedstawiono zapisy z ustawy o odnawialnych źródłach energii w wersji opublikowanej dnia 20.02.2015 roku na oficjalnej stronie internetowej Sejmu RP. Jednoznacznie wskazują one na to, że cena za sprzedaż energii w systemie taryf gwarantowanych powinna być stała i niezmienna przez okres 15 lat.

Art. 41, ustęp 10 ustawy o OZE

"Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji do mocy do 3 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej, która w przypadku następujących rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii wynosi odpowiednio: hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh; energia wiatru na lądzie – 0,75 zł za 1 kWh; energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh."

Art. 41, ustęp 15 ustawy o OZE

"Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej, która w przypadku następujących rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii wynosi odpowiednio: biogaz rolniczy – 0, 70 zł za 1 kWh; biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł za 1 kWh; biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków – 0,45 zł za 1 kWh; hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh; energia wiatru na lądzie – 0,65 zł za 1 kWh; energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh."

Pełną treść ustawy o odnawialnych źródłach energii znajdą Państwo w artykule: "Treść ustawy o OZE".

Taryfy gwarantowane tylko za energię zbilansowaną?

Ani w ustawie o odnawialnych źródłach energii ani w tzw. poprawce prosumenckiej nie znajdziemy zapisów mówiących o konieczności bilansowania energii w przypadku rozliczenia taryfy FIT. Według ogólnie przyjętej przez branżę OZE interpretacji systemu taryf gwarantowanych, właściciel mikroinstalacji o mocy do 10 KW, który po raz pierwszy wyprodukuje energię po 1 stycznia 2016 roku, będzie miał możliwość sprzedaży dowolnej ilości energii po stałej cenie, zagwarantowanej na okres 15 lat.

Nie wspominano więc wcześniej o obowiązku łączenia systemu taryf gwarantowanych z net-meteringiem. Informacja ta oznaczałaby dłuższy od zakładanego okres zwrotu instalacji wytwarzającej energię odnawialną, a co za tym idzie mniejsze przychody przez nią generowane.

Według wcześniejszych ustaleń systemem net-meteringu miałyby zostać objęte mikroinstalacje o mocy do 10 kW zbudowane przy wsparciu programu "Prosument" NFOŚiGW uruchomione przed 1 stycznia 2016 roku, a także  wszystkie nowe systemy o mocy od 10 kW do 40 kW.

Więcej informacji dotyczących systemu rozliczenia netto znajdziecie Państwo w artykule: "Kompendium PV: Net-metering".

Szansą na doprecyzowanie niejasnych przepisów jest nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, której przyjęcie może zostać znacznie opóźnione przez zbliżające się wybory parlamentarne.

 

Zainteresowany fotowoltaiką? Sprawdź naszą ofertę:

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas
Wyślij
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy. Niestety, przy wysyłaniu wiadomości wystąpił problem. Spróbuj później.
Zadzwoń do nas
+48 570 620 200
Odwiedź nas
ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań
EasySolar Investment

Jesteś zainteresowany inwestycją w farmę
fotowoltaiczną lub dachową instalacją
na Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami

WYPEŁNIJ FORMULARZ, NASZ EKSPERT SKONTAKTUJE SIĘ Z TOBĄ

OTRZYMAJ DEMO PO KRÓTKIEJ PREZENTACJI ONLINE

25-minutowa prezentacja online z naszym ekspertem pozwoli Ci zaoszczędzić ponad 2 godziny na każdym projekcie oraz przygotowanej ofercie dla klienta.

Po prezentacji otrzymasz wersję demo na 24 h do testowania.

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Skontaktuj się z nami

Wyślij
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy.Niestety, przy wysyłaniu wiadomości wystąpił problem. Spróbuj później.