NOWA APLIKACJA EASYSOLAR PREMIUM
jest już dostępna online

* Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome
Pisali o nas:
24 Lipiec, 2015, 1:21 pm

Targi POL-ECO-SYSTEM, czyli o ekologii lokalnie i globalnie

targi pol-eco-system

fot. Tianwei New Energy, flickr.com

Targi POL-ECO-SYSTEM (27-30.10.2015) r. w Poznaniu tworzą platformę wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk. Wszystko za sprawą prawie 50 wydarzeń, konferencji i seminariów, dedykowanych dla różnych branż. Dzięki temu, targi stwarzają doskonałą okazję do dyskusji na najbardziej istotne tematy związane z ochroną środowiska.

Targi POL-ECO-SYSTEM

Skąd brać środki na inwestycje środowiskowe? – z tym problemem często borykają się przedsiębiorcy, samorządy terytorialne, fundacje i instytucje. Zaproszeni na targi POL-ECO-SYSTEM eksperci będą podpowiadać zainteresowanym osobom, gdzie szukać „zastrzyku pieniędzy”.

Finansowanie, czyli ekologiczne projekty okiem inwestora

Tej kwestii w dużej mierze, będą poświęcone tematy konferencji pt. „Finansowanie inwestycji w ochronę środowiska – programy, konkursy, zasady finansowania" (28.10.2015). Zaplanowane panele to m.in.: krajowe środki na finansowanie inwestycji prośrodowiskowych (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona atmosfery, ochrona różnorodności biologicznej), dotacje na ochronę środowiska (planowane w 2015 i 2016 r. programy i konkursy), czy też środki regionalne i programy ogólnopolskie na finansowanie inwestycji w energię odnawialną. Omówione zostaną też programy Horyzont 2020 oraz Life.

O finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych dyskutować będą też uczestnicy Forum Czystej Energii (27-29.10.2015). Tu m.in. dowiemy się jakie są systemy wsparcia dla mikoinstalacji, czy wybrać wsparcie FiT czy też dotacje z projektów NFOŚiGW?

Formą finansowania inwestycji może być także leasing zwrotny nieruchomości JST. Seminarium o tej tematyce odbędzie się 28.10.2015 r. Prelegenci szczegółowo omówią konstrukcję leasingu zwrotnego nieruchomości, kwestie związane z wytypowaniem nieruchomości i oceną możliwości zawarcia transakcji, prawa i obowiązki jednostki samorządu terytorialnego, jako leasingobiorcy nieruchomości oraz przedstawią podatkowe aspekty leasingu zwrotnego.

Udział w konferencjach jest bezpłatny.

O bezpieczeństwie środowiskowym

Ochrona człowieka i przyrody w dużej mierze zależy także od narzędzi, którymi dysponują jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo, jak Państwowa Straż Pożarna. Dlatego tak ważne jest doskonalenie umiejętności strażaków oraz wyposażanie jednostek w najlepszy sprzęt, by system ratownictwa środowiskowego i ekologicznego mógł działać sprawnie.

Podczas targów POL-ECO-SYSTEM Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zaprezentuje najnowszy specjalistyczny sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych, który został zakupiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

Dodatkowo na stoisku KW PSP w Poznaniu – w ramach konkursu – będzie można wygrać czujki dymu/ tlenku węgla.

Polska a globalny wymiar ekologii

„Ekologia w jedności z ekonomią – wymiar globalny” to debata inaugurująca targi POL-ECO-SYSTEM, która odbędzie się 27.10.2015 r. Planowana debata ma na celu pokazanie znaczenia światowego kontekstu ekologiczno-ekonomicznego dla problemów, których doświadczamy w Polsce. Uczestnicy spojrzą na nie przez pryzmat działań i prób podejmowanych przez organizacje o zasięgu światowym, jak dokument pt. „Przyszłość, której chcemy” (The Future We Want), który został przyjęty podczas Szczytu Ziemi „Rio+20 w 2012 roku czy Encykliki papieskiej ‘Laudato Si’, poświęconej trosce o Ziemię jako Wspólny Dom. Zaproszeni do udziału eksperci postarają się także odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie - w jaki sposób Polska może włączyć się w rozwiązywanie problemów globalnych?

Więcej wydarzeń targów POL-ECO-SYSTEM na stronie: www.polecosystem.pl

Zainteresowany fotowoltaiką? Sprawdź naszą ofertę:

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas
Wyślij
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy. Niestety, przy wysyłaniu wiadomości wystąpił problem. Spróbuj później.
Zadzwoń do nas
+48 509 333 442
EasySolar Investment

Jesteś zainteresowany inwestycją w farmę
fotowoltaiczną lub dachową instalacją
na Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami

WYPEŁNIJ FORMULARZ, NASZ EKSPERT SKONTAKTUJE SIĘ Z TOBĄ

OTRZYMAJ DEMO PO KRÓTKIEJ PREZENTACJI ONLINE

25-minutowa prezentacja online z naszym ekspertem pozwoli Ci zaoszczędzić ponad 2 godziny na każdym projekcie oraz przygotowanej ofercie dla klienta.

Po prezentacji otrzymasz wersję demo na 24 h do testowania.

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Skontaktuj się z nami

Wyślij
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy.Niestety, przy wysyłaniu wiadomości wystąpił problem. Spróbuj później.