NOWA APLIKACJA EASYSOLAR PREMIUM
jest już dostępna online

* Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome
Pisali o nas:
18 Sierpień, 2015, 1:09 pm

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci

przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieciW teorii przedsiębiorstwo energetyczne będące operatorem sieci zobowiązane jest do przyłaczenia systemu wytwórczego OZE do swojej sieci. 10 kwietnia 1997 roku podpisana została ustawa - Prawo energetyczne. Zgodnie z art. 7, rozważając przyłączenie instalacji OZE bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej, której napięcie znamionowe jest wyższe niż 1 kV obowiązkowe jest sporzadzenie ekspertyzy wpływu urządzeń wytwórczych na system elektroenergetyczny. W przypadku przylączania jednostek wytwórczych o mocy zainstalowanej większej niż 2 MW to przedsiebiorstwo energetyczne zapewnia sporządzenie ekspertyzy.

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci

Każdy z odbiorców posiada warunki przyłączeniowe o okreslonej mocy. Inwestor, który zamierza na terenie swojej posiadlości zainstalowac system PV, którego moc znajduje się w granicach tych warunków, powinien zlożyć jedynie zawiadomienie do odpowiadającego OSD aby przyłączyć system do sieci. W tym przypadku to zakład energetyczny ponosi koszty montażu urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku, w którym moc mikroinstalacji przekracza przypisaną w warunkach
przyłączeniowych moc. W tym wypadku konieczne jest wystąpienie o przyznanie nowych warunków i podpisanie nowej umowy przyłączeniowej. Inwestor nie ponosi żadnych oplat związanych z przyłaczeniem mikroinstalacji wytwórczej do sieci dystrybucyjnej.

Wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych powinien zawierać informacje dotyczące technicznych parametrów dołączanych urządzeń, roczny plan produkcji  oraz dane o wpływie instalacji na siec elektroenergetyczną.

Wniosek powinien zawierać załączniki w postaci m.in.:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny inwestora do korzystania z obiektu, na którym zostanie zamontowana mikroinstalacja,
  • plan zabudowy,
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla określonej we wniosku nieruchomosci.

Problemy jakie mogą pojawić się w praktyce

Najczęstszym problemem napotykanym podczas składania wniosku jest brak pełnej dokumentacji. Jeżeli zakład energetyczny dopatrzy się braku warunków zagospodarowania lub niezgodności z jego miejscowym planem wniosek zostanie odrzucony. Należy jednak pamiętać, że dostarczenie W-Z dotyczy tylko instalacji powyżej 40 kW, wymagających pozwolenia na budowę.

Podmiot ubiegający się o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci, musi złożyc wniosek o określenie warunków przyłączenia. W przypadku wiekszych instalacji operator wykonuje ekspertyzę określająca wpływ przyłączenia systemu na sieć elektroenergetyczną. W przypadku, w którym wykonane badanie wykaże negatywny wpływ przyłączenia elektrowni PV na jakoś energii operator wskaże maksymalną moc z jaką instalacja może zostać przylaczona lub zaleci zmianę jej lokalizacji. Zakłady energetyczne często w ten sposób starają się przerzucić koszty wykonania przyłącza na inwestora.

Możliwości odwołań

Osobie, której wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych został odrzucony, przyslugłuje możliwość złożenia wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki o rozstrzygniecie sporu w przypadku odmowy podłączenia systemu.

Zakłady energetyczne są podmiotem odpowiedzialnym za jakość energii dostarczanej do swoich odbiorców. Nie mogą zatem dopuścić do sytuacji, w której podmiot wytwórczy przyłączony wczesniej nie będzie mógł wyprowadzić całej zakontraktowanej mocy lub odbiorcy końcowi zostaną odcięci od zasilania w skutek przeciążeń sieci.

Nie ma zatem skutecznej metody na zmuszenie operatora do przyłączenia systemu. Co prawda istnieje zapis mówiacy o takim obowiązku, jednakże obowiązuje on tylko pod warunkiem istnienia możliwości technicznych. Każdemu inwestorowi w przypadku odmowy przysługłuje natomiast prawo do odwolania się od tej decyzji. w tym przypadku nalezy zlożyć do prezesa URE wniosek o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 Prawa energetycznego. Jeżeli jego decyzja będzie niekorzystna dla którejkolwiek ze stron, rozwiązaniem ostatecznym może okazać sie dopiero odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeżeli moc wytwórcza OZE została juz przyłączona do sieci, zakład energetyczny ma obowiązek zakupić całą wyprodukowana energię. W przypadku odmowy grozi mu dotkliwa kara pieniężna, dlatego raczej nie spotyka się takich sytuacji. W przypadku ewentualnej odmowy - tak samo jak w przypadku odmowy przyłączenia - przysługuje możliwość odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zainteresowany fotowoltaiką? Sprawdź naszą ofertę:

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas
Wyślij
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy. Niestety, przy wysyłaniu wiadomości wystąpił problem. Spróbuj później.
Zadzwoń do nas
+48 570 620 200
Odwiedź nas
ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań
EasySolar Investment

Jesteś zainteresowany inwestycją w farmę
fotowoltaiczną lub dachową instalacją
na Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami

WYPEŁNIJ FORMULARZ, NASZ EKSPERT SKONTAKTUJE SIĘ Z TOBĄ

OTRZYMAJ DEMO PO KRÓTKIEJ PREZENTACJI ONLINE

25-minutowa prezentacja online z naszym ekspertem pozwoli Ci zaoszczędzić ponad 2 godziny na każdym projekcie oraz przygotowanej ofercie dla klienta.

Po prezentacji otrzymasz wersję demo na 24 h do testowania.

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Skontaktuj się z nami

Wyślij
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy.Niestety, przy wysyłaniu wiadomości wystąpił problem. Spróbuj później.