NOWA APLIKACJA EASYSOLAR PREMIUM
jest już dostępna online

* Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome
Pisali o nas:
24 Luty, 2015, 10:40 am

Przetarg na opracowanie projektu i wykonanie urządzenia do testowania modułów PV

freedigitalphotos.net by jannoon028

freedigitalphotos.net by jannoon028

Euro-Centrum S.A. ogłasza przetarg nieograniczony opracowanie projektu i wykonanie na jego podstawie urządzenia do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych funkcjonującego w strukturze Zamawiającego/ Z-7/I/2015/PNT.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. opracowanie projektu urządzenia do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 1 siwz;
2. budowa na podstawie projektu, o którym mowa w pkt. 3.1.1 urządzenia do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych;
3. montaż urządzenia do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych w budynku nr 4 posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103

Realizacja projektu składa się z trzech etapów:

Etap I - opracowanie projektu urządzenia do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych.
Projekt ma zawierać:
1) wymiary zewnętrzne urządzenia,
2) rysunki techniczne urządzenia,
3) opis działania urządzenia,
4) prezentację interfejsu użytkownika,
5) algorytm pracy urządzenia,
6) szczegółowe parametry techniczne,
7) dane dotyczące ustawień urządzenia i kalibracji,
8) propozycje zabezpieczenia jakości wyników dla urządzenia;
zgodnie ze szczegółowo opisanymi wymaganiami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do siwz.
Zamawiający wymaga, aby projekt, którego dotyczy Etap I został sporządzony w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz w wersji elektronicznej na płytce CD (1 egzemplarz)

Etap II - budowa na podstawie projektu, o którym mowa w pkt. 3.1.1 urządzenia do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych.

Etap III - montaż urządzenia (wraz z dostarczeniem na własny koszt i ryzyko) do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych w budynku nr 4 posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103. Wykonawca będzie obowiązany również do przeprowadzenia szkolenia z zakresu konserwacji i obsługi urządzenia, którym zostaną objęte 3-4 osoby wyznaczone przez Zamawiającego. Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej (4 godz.) i części praktycznej (8 godz.)

Oferty można składać do 4 marca 2015 do godz. 12, do EURO-CENTRUM S.A, 40-568 Katowice, Ligocka 103

SZCZEGÓŁY PRZETARGU (PLIK ZIP)

Zainteresowany fotowoltaiką? Sprawdź naszą ofertę:

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas
Wyślij
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy. Niestety, przy wysyłaniu wiadomości wystąpił problem. Spróbuj później.
Zadzwoń do nas
+48 570 620 200
Odwiedź nas
ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań
EasySolar Investment

Jesteś zainteresowany inwestycją w farmę
fotowoltaiczną lub dachową instalacją
na Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami

WYPEŁNIJ FORMULARZ, NASZ EKSPERT SKONTAKTUJE SIĘ Z TOBĄ

OTRZYMAJ DEMO PO KRÓTKIEJ PREZENTACJI ONLINE

25-minutowa prezentacja online z naszym ekspertem pozwoli Ci zaoszczędzić ponad 2 godziny na każdym projekcie oraz przygotowanej ofercie dla klienta.

Po prezentacji otrzymasz wersję demo na 24 h do testowania.

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Skontaktuj się z nami

Wyślij
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy.Niestety, przy wysyłaniu wiadomości wystąpił problem. Spróbuj później.