NOWA APLIKACJA EASYSOLAR PREMIUM
jest już dostępna online

* Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome
Pisali o nas:
20 Luty, 2015, 11:09 am

NFOŚiGW instytucją wdrażającą POIiŚ na lata 2014-2020

fot. Ministerstwa Środowiska

fot. Ministerstwa Środowiska

Minister środowiska Maciej Grabowski oraz prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha podpisali porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (POIiŚ) na lata 2014-2020 w obszarze ochrony środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu. Określiło ono szczegółowe zasady współpracy we wdrażaniu projektów w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

NFOŚiGW Instytucją Wdrażającą

Na podstawie porozumienia NFOŚiGW, jako Instytucja Wdrażająca, będzie wykonywać zadania związane z realizacją POIiŚ, w szczególności w zakresie oceny projektów, podpisywania umów o dofinansowanie, monitorowania ich realizacji, przekazywania środków finansowych na rzecz beneficjentów, kontrolowania i rozliczania przedsięwzięć korzystających ze wsparcia finansowego oraz informacji i promocji.

NFOŚiGW będzie uczestniczył w realizacji projektów służących dostosowaniu do zmian klimatu, w tym zabezpieczeniu i zwiększeniu odporności na klęski żywiołowe, inwestycji wodno-ściekowych, odpadowych, z zakresu rekultywacji oraz rozwoju terenów zieleni w miastach. W obszarze ochrony przyrody zadania instytucji wdrażającej będą podzielone pomiędzy NFOŚiGW a Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ).

Realizacja programu przez NFOŚiGW

Minister środowiska w obszarze wdrażania POIiŚ 2014–2020 pełni rolę Instytucji Pośredniczącej. Tym samym odpowiada za prawidłową realizację części środowiskowej programu, m.in. poprzez określanie kluczowych zasad jego wdrażania, koordynację i nadzór nad działaniami NFOŚiGW oraz CKPŚ.

POIiŚ na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską 19 grudnia 2014 r. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednim okresie programowania, jest największym pod względem wartości programem w całej UE - łącznie na jego realizację przeznaczono przeszło 27 mld euro, w tym na sektor środowiska ok. 3,5 mld euro.

Ministerstwo Środowiska

Zainteresowany fotowoltaiką? Sprawdź naszą ofertę:

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas
Wyślij
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy. Niestety, przy wysyłaniu wiadomości wystąpił problem. Spróbuj później.
Zadzwoń do nas
+48 570 620 200
Odwiedź nas
ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań
EasySolar Investment

Jesteś zainteresowany inwestycją w farmę
fotowoltaiczną lub dachową instalacją
na Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami

WYPEŁNIJ FORMULARZ, NASZ EKSPERT SKONTAKTUJE SIĘ Z TOBĄ

OTRZYMAJ DEMO PO KRÓTKIEJ PREZENTACJI ONLINE

25-minutowa prezentacja online z naszym ekspertem pozwoli Ci zaoszczędzić ponad 2 godziny na każdym projekcie oraz przygotowanej ofercie dla klienta.

Po prezentacji otrzymasz wersję demo na 24 h do testowania.

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Skontaktuj się z nami

Wyślij
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy.Niestety, przy wysyłaniu wiadomości wystąpił problem. Spróbuj później.