NOWA APLIKACJA EASYSOLAR PREMIUM
jest już dostępna online

* Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome
Pisali o nas:
22 Styczeń, 2015, 12:06 pm

NFOŚiGW instytucją wdrażającą PO "Infrastuktura i Środowisko" na lata 2014-2020

fot. NFOŚiGW, logo

fot. NFOŚiGW, logo

Zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 18.12.2014 roku pomiędzy NFOŚiGW a Ministrem Gospodarki, to Narodowy Fundusz otrzyma funkcję instytucji wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w pierwszej osi priorytetowej - zmniejszenie emisyjności gospodarki. 

Ministerstwo Gospodarki powierzyło Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej  zadanie wdrożenia działań, w ramach których sektor energetyki  otrzyma dofinansowania w formie bezzwrotnej. Należą do nich:

poddziałanie 1.3.1 "Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych",

działanie  1.5  "Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu",

działanie 1.6 "Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe".

Rolą NFOŚiGW będzie organizacja konkursowych naborów wniosków, selekcja otrzymanych projektów, zawieranie umów o dofinansowanie oraz monitorowanie realizowanych projektów.

Funkcję Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 1.1.2 "Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz modernizacji sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii z OZE" będzie pełnił Instytut Nafty i Gazu. Działanie 1.4 "Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia" poprowadzi Ministerstwo Gospodarki. WFOŚiGW w Katowicach wdroży działanie 1.7, czyli "Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej".

Budżet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wynosi 27,41 mld euro. Na inwestycje z sektora energetycznego Fundusz Spójności Europejskiej i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przeznaczy 2,85 mld euro.

Według szefa resortu środowiska w ciągu najbliższego miesiąca powinno nastąpić podpisanie umów, które otworzą drogę do organizacji pierwszych konkursów o pozyskanie unijnego dofinansowania na poziomie centralnym. Ich celem będzie wsparcie projektów energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej.

źródło: NFOŚiGW/gramwzielone

Zainteresowany fotowoltaiką? Sprawdź naszą ofertę:

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas
Wyślij
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy. Niestety, przy wysyłaniu wiadomości wystąpił problem. Spróbuj później.
Zadzwoń do nas
+48 570 620 200
Odwiedź nas
ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań
EasySolar Investment

Jesteś zainteresowany inwestycją w farmę
fotowoltaiczną lub dachową instalacją
na Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami

WYPEŁNIJ FORMULARZ, NASZ EKSPERT SKONTAKTUJE SIĘ Z TOBĄ

OTRZYMAJ DEMO PO KRÓTKIEJ PREZENTACJI ONLINE

25-minutowa prezentacja online z naszym ekspertem pozwoli Ci zaoszczędzić ponad 2 godziny na każdym projekcie oraz przygotowanej ofercie dla klienta.

Po prezentacji otrzymasz wersję demo na 24 h do testowania.

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Skontaktuj się z nami

Wyślij
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy.Niestety, przy wysyłaniu wiadomości wystąpił problem. Spróbuj później.