NOWA APLIKACJA EASYSOLAR PREMIUM
jest już dostępna online

* Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome
Pisali o nas:
5 Maj, 2016, 7:03 am

Fotowoltaika – kto zarobi najwięcej?

system aukcyjny

Money in Hands, flickr.com

Koszty energii elektrycznej stanowią znaczącą pozycję w bilansie większości firm. Jak pokazują dane gromadzone przez GUS: zakup materiałów i energii stanowi prawie połowę wydatków polskich przedsiębiorstw. Zatem co powinien zrobić przedsiębiorca, aby zmniejszyć wydatki swojej firmy? Biorąc pod uwagę spadek cen modułów PV oraz ciągły rozwój technologii fotowoltaicznych, odpowiedź sama ciśnie się na usta.

Fotowoltaika szansą na zwiększenie zysku firmy?

Analizując przydatność instalacji fotowoltaicznej oraz zasadność inwestycji, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym przede wszystkim:

  • rodzaj i ilość wykorzystywanych urządzeń zasilanych elektrycznie oraz
  • czas prowadzenia działalności.

Instalacje fotowoltaiczne, co nie było trudne do przewidzenia, najlepiej sprawdzają się w przypadku firm prowadzących działalność w ciągu dnia (gdy system PV pracuje najbardziej wydajnie) i wykorzystujących znaczną ilość energochłonnych sprzętów.

Co z rolnikami?

Analizując zasadność inwestycji w fotowoltaikę, nie sposób pominąć rolników i producentów żywności, w przypadku których koszty energii elektrycznej i materiałów potrafią stanowić nawet 80% kosztów prowadzenia działalności. To właśnie im powinno najbardziej zależeć na wejściu w posiadanie instalacji fotowoltaicznej.

zmiany w programie prosument

Fotowoltaika na stodole, źródło: fot. Spectrum Energy Systems, flickr.com

- Firmy zajmujące się przetwórstwem spożywczym oraz rolnicy z racji prowadzenia działalności głównie w ciągu dnia oraz korzystania z dużej ilości urządzeń generujących pobór prądu są wręcz modelowymi przykładami efektywnego korzystania z systemów fotowoltaicznych. Aby to zobrazować dokonaliśmy analizy czasu zwrotu inwestycji dla tego typu działalności. Wynosi on raptem 5 lat – wskazuje Sławomir Reszke, prezes OPEUS Energia.

W symulacji, przygotowanej przez OPEUS Energia, zestawiającej zużycie energii z efektywnością instalacji PV, jako modelowe przedsiębiorstwo wykorzystano mroźnię warzyw. Założono, że korzysta ono z instalacji o mocy 40 KWp, która w skali roku wyprodukuje 37 000 kWh energii. Koszt montażu tego typu systemu wynosi około 200 000 PLN, ale można uzyskać dofinansowanie w wysokości 50%. Jako koszt zakupu energii z sieci przyjęto stawkę w wysokości 0,57 PLN/kWh. Przyjęcie takowych założeń pozwala oszacować czas zwrotu instalacji na raptem 5 lat.

Czy duże przedsiębiorstwa również powinny zainteresować się fotowoltaiką?

Z przeprowadzonej powyżej kalkulacji jasno wynika, że rolnicy, czy drobne przedsiębiorstwa powinny czym prędzej zainteresować się instalacjami fotowoltaicznymi. A jak na ich tle wyglądają duże przedsiębiorstwa?

energię ze słońca

Słupsk - mikroelektrownia, fot. Greenpeace Polska, flickr.com

Wydawałoby się, że opłacalność inwestycji fotowoltaicznej powinna wzrastać geometrycznie wraz z wielkością przedsiębiorstwa i jego potrzeb. Pamiętać należy jednak, że im większy przedsiębiorca tym stawka za kWh energii czerpanej z sieci jest mniejsza, co ma bezpośredni wpływ na czas zwrotu inwestycji. Dodatkowo duże firmy nie mogą liczyć na taką samą wysokość dofinansowania jak MŚP, a w niektórych regionach w ogóle nie przewidziano dla nich dotacji.

Instalacje fotowoltaiczne by Masdar 

W symulacji przygotowanej przez OPEUS Energia, dla dużego przedsiębiorstwa przyjęto podobne parametry, co w przypadku firmy z sektora MŚP. Korzysta on zatem z instalacji 40 KWp, która generuje rocznie moc 37 000 kWh, a jej montaż to wydatek rzędu 200 000. Zasadniczymi różnicami są jednak stawka za kWh z sieci, w wysokości 0,37 PLN/kWh oraz mniejsze dofinansowanie – w wysokości 45%. W tym przypadku czas zwrotu z inwestycji wyniesie 8 lat, co również jest bardzo dobrym wynikiem.

Porównanie czasu zwrotu instalacji fotowoltaicznej, źródło: OPEUS Energia

Porównanie czasu zwrotu instalacji fotowoltaicznej, źródło: OPEUS Energia

Jak sfinansować naszą inwestycję?

Wzrost zainteresowania czystymi technologiami, zauważył również sektor finansowy i w odpowiedzi na ten fakt, powstał szereg ofertę dla potencjalnych nabywców systemów fotowoltaicznych.

- Fotowoltaika oraz inne sposoby na zwiększenie oszczędności związanych z zużyciem energii, jak np. oświetlenie LED, zyskują na popularności z każdym miesiącem, bo dają konkretne oszczędności w bilansie firmy.

 - Niektóre banki czy firmy leasingowe już to dostrzegły i wprowadziły do oferty ciekawe produkty dla przedsiębiorców, którzy szukają finansowania dla takich inwestycji. Harmonogram konstruuje się tak, że uzyskane oszczędności są przeznaczane na spłatę raty, a po spłaceniu całości, w firmie zostaje obniżona baza kosztowa - tłumaczy Paweł Mazur z ANG Biznes.

inż. PS

Zainteresowany fotowoltaiką? Sprawdź naszą ofertę:

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas
Wyślij
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy. Niestety, przy wysyłaniu wiadomości wystąpił problem. Spróbuj później.
Zadzwoń do nas
+48 570 620 200
Odwiedź nas
ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań
EasySolar Investment

Jesteś zainteresowany inwestycją w farmę
fotowoltaiczną lub dachową instalacją
na Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami

WYPEŁNIJ FORMULARZ, NASZ EKSPERT SKONTAKTUJE SIĘ Z TOBĄ

OTRZYMAJ DEMO PO KRÓTKIEJ PREZENTACJI ONLINE

25-minutowa prezentacja online z naszym ekspertem pozwoli Ci zaoszczędzić ponad 2 godziny na każdym projekcie oraz przygotowanej ofercie dla klienta.

Po prezentacji otrzymasz wersję demo na 24 h do testowania.

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Skontaktuj się z nami

Wyślij
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy.Niestety, przy wysyłaniu wiadomości wystąpił problem. Spróbuj później.