NOWA APLIKACJA EASYSOLAR PREMIUM
jest już dostępna online

* Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome
Pisali o nas:
28 Kwiecień, 2016, 11:05 am

17 tys. nowych miejsc pracy przy PV? Czy scenariusz się spełni i napędzi gospodarkę?

Regulacje prawne dotyczące OZE

O tym, że rynek fotowoltaiczny bardzo prężnie rozwija się w Europie i na świecie, nie trzeba nikogo przekonywać. Systemy fotowoltaiczne w większości krajów Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych nie są wymysłem bogatych gadżeciarzy, lecz integralną, powszechną częścią krajobrazu. Co istotne, fotowoltaiczny boom dotarł również do Polski, a tempo rozwoju branży PV w Polsce jest nawet szybsze niż w USABardzo szybko rozwijają się również fotowoltaiczne start-upy. Na temat rozwoju start-upów rynku fotowoltaicznego w Polsce pisały nawet zagraniczne media. Warty odnotowania jest również fakt, że pierwsza na świecie fabryka drukowanych ogniw PV powstała właśnie na terenie Polski.

Rynek producentów paneli PV w Polsce

W obszarze produkcji paneli PV, w Polsce jest kilkanaście firm, których łączne moce produkcyjne oscylują w granicach 700 MW mocy rocznie. Jednak największa z firm - Jabil – będąca integratorem przedsiębiorstw, produkuje moduły tylko na rynki zagraniczne, a jej zdolności produkcyjne kształtują się na poziomie ok. 500 MW/rok.

Warto wspomnieć też, że firmy jak np. ML SYSTEM, czy Saule Technologies prowadzą bardzo zaawansowaną działalność badawczo rozwojową w obszarze fotowoltaiki. Tylko dzięki rozwojowi tej branży w Polsce, firmy te oraz wiele innych, będą w stanie przetrwać i potencjalnie rozwijać sie na rynkach eksportowych. Do tych firm należą również : Selfa, Solar Energy, Solar Future Energy, Bruk Bet, ML SYSTEM, Saule Technologies, EasySolar (oprogramowanie do projektowana systemów PV), Hymon Energy Sp. z o.o., Solar-Energy S.A., CENTROPOL SJ - FOTTON, On Sp. z o.o., Xdisc S.A., Vetro Polska Sp. z o.o., PVTEC Polska Sp. z o.o., Europe Solar Production Sp. z o.o., Revolution 6 Incorporated.

Przedsiębiorstwa działające na polskim rynku, skupiają się głównie na tzw. „back end process” polegający na laminowaniu ogniw (importowanych) w panele, dodając wartość dodaną i własne rozwiązania w obszarze efektywności elektroniki i wytrzymałości na warunki atmosferyczne.

zdolności produkcyjne zakładów zlokalizowanych na terenie Polski

Zdolności produkcyjne zakładów zlokalizowanych na terenie Polski, źródło: Perspektywy wpływu fotowoltaiki na gospodarkę Polski w latach 2016-2020, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej.

Polska wartość dodana, czyli elementy inwestycji, które pochodzą z Polski

Wraz z rozwojem branży PV oraz wzrostem liczby instalacji fotowoltaicznych w Polsce, obserwować będziemy stały wzrost krajowej wartości dodanej (elementów inwestycji pochodzących z kraju). Według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej udział Polskiej wartości dodanej w roku 2015 wynosił 61%, natomiast wartość prognozowana na roku 2018 wynosi 71%. Oznacza to, że aż 71% elementów i usług związanych z inwestycją w elektrownię słoneczną, w cyklu jej życia (25 lat) będzie pochodziło bezpośrednio od producenta lub usługodawcy polskiego.

wzrost udziłału polskiej warotości dodanej

Wzrost udziału polskiej wartości dodanej, źródło: Perspektywy wpływu fotowoltaiki na gospodarkę Polski w latach 2016-2020, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej

Co ciekawe, elektrownia słoneczna może już dzisiaj być wykonana w 100% z elementów pochodzących od polskich producentów, czego nie można powiedzieć chociażby o elektrowniach wiatrowych.

Udział polskiej wartości dodanej dla fotowoltaiki jest największy w porównaniu do konkurencyjnych technologii, Perspektywy wpływu fotowoltaiki na gospodarkę Polski w latach 2016-2020, przygotowanego przez Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej

Udział polskiej wartości dodanej dla fotowoltaiki jest największy w porównaniu do konkurencyjnych technologii, źródło: Perspektywy wpływu fotowoltaiki na gospodarkę Polski w latach 2016-2020, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej.

Polskie pochodzenie będą mieli również (w większości) usługodawcy wykonujący pracę dla działających elektrowni słonecznej. W szczególności obsługa i konserwacja elektrowni (na którą wydatkowane jest >15% całości kosztów inwestycji w elektrownię słoneczną w cyklu jej życia) będzie znajdować się w rękach polskich firm, zatrudniających polskich pracowników. Stanie się tak, dlatego, że w przeciwieństwie do innych technologii OZE, w fotowoltaice mamy do czynienia z rynkiem tzw. kupującego, który może swobodnie decydować kto zajmuje się usługą konserwacji (w przeciwieństwie do wiatraków, gdzie producenci turbin wymuszają świadczenie usługi O&M dla inwestorów, przez co większość tych usług w Polsce jest świadczona przez firmy zagraniczne). Jako, że koszty pracy mają kluczowe znaczenie w atrakcyjności usługi O&M dla fotowoltaiki, należy się spodziewać, że firmy polskie (i polscy pracownicy) zdominują ten obszar.

Porównanie z inwestycjami w farmy wiatrowe (na podstawie raportu Instytutu Fraunhofer ISE oraz raportu firmy doradczej Ernst & Young „Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce” wskazuje, iż w przypadku wiatru 26% nakładów trafi do firm polskich, a w przypadku fotowoltaiki wartość ta wynosi 43%, a jeżeli doliczy się nakłady po wykonaniu inwestycji to nawet 61%).

Rozwój PV – społeczne oddziaływanie

Fotowoltaika jest technologią OZE, która daje możliwość inwestowania bardzo szerokiej grupie osób, dlatego przez niektórych nazywana jest „technologią energetyki obywatelskiej” i nie sposób się z tym nie zgodzić. Według prognoz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej, które zakładają umiarkowany rozwój fotowoltaiki tj. 4 GW do 2020 roku, miałoby powstać ok. 17 tys. nowych miejsc pracy przy instalacjach PV.

Bez tytułu3

Źródło: Perspektywy wpływu fotowoltaiki na gospodarkę Polski w latach 2016-2020, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej.

Natomiast, gdyby przyjąć bardzo wolny rozwój branży PV do 2020 roku, zdaniem szacunków PSES miałoby powstać ok. 2GW mocy PV. A struktura zatrudnienia kształtowałaby się następująco:

Bez tytułu 2

Źródło: Perspektywy wpływu fotowoltaiki na gospodarkę Polski w latach 2016-2020, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej.

Czy fotowoltaika wyeliminuje ryzyko wystąpienia „Black outów”?

Jak wynika z raportu „Perspektywy wpływu fotowoltaiki na gospodarkę Polski w latach 2016-2020” rozwój fotowoltaiki jest konieczny do wyeliminowania „black outów” oraz dla bezpieczeństwa i stabilności KSE:

Rozwój fotowoltaiki jest konieczny, aby wyelimino

Źródło: Perspektywy wpływu fotowoltaiki na gospodarkę Polski w latach 2016-2020, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej.

Biorąc pod uwagę, że zapotrzebowanie na energię w miesiącach letnich rośnie w Polsce nieprzerwanie od roku 2005 oraz uwzględniając możliwość występowania tzw. „black outów” inwestycja w fotowoltaikę wydaje się być uzasadniona. Przeciwników instalacji fotowoltaicznych powinien przekonać fakt, że technologie fotowoltaiczne bardzo dobrze kompensują szczytowe niedobory mocy, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia tzw. „black outów”.

Ryzyko to może zostać zminimalizowane poprzez wykonanie nawet umiarkowanej liczby rozproszonych instalacji PV, co bardzo dobrze obrazuje poniża rycina.

Bez tytułu

Źródło: Perspektywy wpływu fotowoltaiki na gospodarkę Polski w latach 2016-2020, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej.

Rozwój PV – korzyści dla środowiska    

Wśród korzyści jakie daje instalacja fotowoltaiczna nie sposób pominąć tzw. uniknięcia emisji CO2 do atmosfery, jakie gwarantuje takowa instalacja.

Bez tytułu 1

Źródło: Perspektywy wpływu fotowoltaiki na gospodarkę Polski w latach 2016-2020, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej.

Jak prezentuje powyższy wykres, dla instalacji PV o pow. 1 ha, roczne ograniczenie emisji CO2 na podstawie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami wynosi 406 ton netto (według oficjalnie przyjętej metodologii, współczynnik emisji CO2 przypadającej na 1 MWh energii elektrycznej – 831.50 kg CO2/MWh)

Całkowita treść raportu Perspektywy wpływu fotowoltaiki na gospodarkę Polski w latach 2016-2020, przygotowanego przez Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej.

inż. PS

Zainteresowany fotowoltaiką? Sprawdź naszą ofertę:

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas
Wyślij
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy. Niestety, przy wysyłaniu wiadomości wystąpił problem. Spróbuj później.
Zadzwoń do nas
+48 570 620 200
Odwiedź nas
ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań
EasySolar Investment

Jesteś zainteresowany inwestycją w farmę
fotowoltaiczną lub dachową instalacją
na Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami

WYPEŁNIJ FORMULARZ, NASZ EKSPERT SKONTAKTUJE SIĘ Z TOBĄ

OTRZYMAJ DEMO PO KRÓTKIEJ PREZENTACJI ONLINE

25-minutowa prezentacja online z naszym ekspertem pozwoli Ci zaoszczędzić ponad 2 godziny na każdym projekcie oraz przygotowanej ofercie dla klienta.

Po prezentacji otrzymasz wersję demo na 24 h do testowania.

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Skontaktuj się z nami

Wyślij
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy.Niestety, przy wysyłaniu wiadomości wystąpił problem. Spróbuj później.